Langage=>    

Vue d'ensemble des monnaies

Monnaie Valide Shares Invalide Shares (Rate %) Total Blocks Piéces générés
agetron 124714313 10521391 (0.0844%) 27021 1219750 AGT
aurum-coin 1436553 30618 (0.0213%) 2382 35.680025 AU
bata 749568 10086 (0.0135%) 178 33.984375 BTA
bitcoin 2366914 33670 (0.0142%) 0 0 BTC
blazecoin 1578916 29231 (0.0185%) 1362 257092.5 BLZ
blazercoin 156447 51914 (0.3318%) 41 3444 BLAZR
bolivarcoin 30493 78 (0.0026%) 7 175 BOLI
cannabiscoin 237121 3803 (0.0160%) 61 3990 CANN
canon-coin 18331853 307221 (0.0168%) 5983 277100 CNN
digibyte 627786 9487 (0.0151%) 0 0 DGB
emark 27992 2791 (0.0997%) 1 50 DEM
embargocoin 322102 1930 (0.0060%) 408 775.390625 EBG
emerald 14492726 519167 (0.0358%) 4300 729.75 EMD
gamecredits 121897 7957 (0.0653%) 0 0 GAME
joulecoin 284371 2994 (0.0105%) 24 191.76 XJO
litecoin 1646619 45320 (0.0275%) 0 0 LTC
litecoinultra 3632 12 (0.0033%) 0 0 LTCU
money 1406077 10080 (0.0072%) 4088 86765.84 $$$
pakcoin 372801 3946 (0.0106%) 4 150 PAK
quatloo 418011 2229 (0.0053%) 103 705.5 QTL
sooncoin 966011 39925 (0.0413%) 292 1375 SOON
trollcoinv2 46635 908 (0.0195%) 489 22920 TROLL
uno-btanium 4042689 49953 (0.0124%) 7017 8.06052624 UNO

Blocks

Monnaie Blocks en confirmation Blocks confirmer Blocks orphelin
agetron 0 24395 2626
aurum-coin 4 2269 109
bata 0 174 4
bitcoin 0 0 0
blazecoin 0 1245 117
blazercoin 0 41 0
bolivarcoin 0 7 0
cannabiscoin 0 57 4
canon-coin 31 5542 410
digibyte 0 0 0
emark 0 1 0
embargocoin 0 397 11
emerald 1 2919 1380
gamecredits 0 0 0
joulecoin 0 24 0
litecoin 0 0 0
litecoinultra 0 0 0
money 0 3779 309
pakcoin 0 3 1
quatloo 0 83 20
sooncoin 0 275 17
trollcoinv2 0 382 107
uno-btanium 100 4127 2790

Monnaies Stats

Monnaie Algo Workers Valide Shares Invalide Shares Total Blocks Blocks en attente Blocks confirmer Orphelin Hashrate
agetron scrypt 1 124714313 10521391 27021 0 24395 2626 6.99 KH
aurum-coin sha256 4 1436553 30618 2382 4 2269 109 11.86 TH
bata scrypt 0 749568 10086 178 0 174 4 0.00 KH
bitcoin sha256 0 2366914 33670 0 0 0 0 0.00 KH
blazecoin scrypt 0 1578916 29231 1362 0 1245 117 0.00 KH
blazercoin scrypt 0 156447 51914 41 0 41 0 0.00 KH
bolivarcoin x11 0 30493 78 7 0 7 0 0.00 KH
cannabiscoin x11 0 237121 3803 61 0 57 4 0.00 KH
canon-coin scrypt 0 18331853 307221 5983 31 5542 410 0.00 KH
digibyte scrypt 0 627786 9487 0 0 0 0 0.00 KH
emark sha256 0 27992 2791 1 0 1 0 0.00 KH
embargocoin sha256 0 322102 1930 408 0 397 11 0.00 KH
emerald scrypt 1 14492726 519167 4300 1 2919 1380 1.25 MH
gamecredits scrypt 0 121897 7957 0 0 0 0 0.00 KH
joulecoin sha256 0 284371 2994 24 0 24 0 0.00 KH
litecoin scrypt 0 1646619 45320 0 0 0 0 0.00 KH
litecoinultra scrypt 0 3632 12 0 0 0 0 0.00 KH
money scrypt 0 1406077 10080 4088 0 3779 309 0.00 KH
pakcoin scrypt 0 372801 3946 4 0 3 1 0.00 KH
quatloo scrypt 0 418011 2229 103 0 83 20 0.00 KH
sooncoin sha256 0 966011 39925 292 0 275 17 0.00 KH
trollcoinv2 scrypt 0 46635 908 489 0 382 107 0.00 KH
uno-btanium sha256 0 4042689 49953 7017 100 4127 2790 0.00 KH