Langage=>    

Vue d'ensemble des monnaies

Monnaie Valide Shares Invalide Shares (Rate %) Total Blocks Piéces générés
bigbit 3111714 226809 (0.0729%) 136423 2072100 BGBT
agetron 1839329 27358 (0.0149%) 20981 328600 AGT
aurum-coin 2069670 5649 (0.0027%) 113 0.8136 AU
bata 1185241 18934 (0.0160%) 177 32.03125 BTA
blazecoin 912412 934 (0.0010%) 86 15281 BLZ
blazercoin 19827 7 (0.0004%) 3 252 BLAZR
bolivarcoin 4220 192 (0.0455%) 3 75 BOLI
canon-coin 152786006 1217270 (0.0080%) 8118 384750 CNN
embargocoin 69840 73 (0.0010%) 69 128.90625 EBG
emerald 12715826 495026 (0.0389%) 2851 359.25 EMD
joulecoin 168765 1472 (0.0087%) 373 2804.4900000000002 XJO
money 51883 208 (0.0040%) 178 3329.2000000000003 $$$
sooncoin 463500 5939 (0.0128%) 377 1725 SOON
uno 1089956 2194 (0.0020%) 0 0 UNO

Blocks

Monnaie Blocks en confirmation Blocks confirmer Blocks orphelin
bigbit 424 41442 94557
agetron 9287 6572 5122
aurum-coin 0 113 0
bata 0 164 13
blazecoin 0 74 12
blazercoin 0 3 0
bolivarcoin 0 3 0
canon-coin 31 7695 392
embargocoin 0 66 3
emerald 0 1437 1414
joulecoin 0 351 22
money 0 145 33
sooncoin 7 345 25
uno 0 0 0

Monnaies Stats

Monnaie Algo Workers Valide Shares Invalide Shares Total Blocks Blocks en attente Blocks confirmer Orphelin Hashrate
bigbit scrypt 0 3111714 226809 136423 424 41442 94557 0.00 KH
agetron scrypt 0 1839329 27358 20981 9287 6572 5122 0.00 KH
aurum-coin sha256 1 2069670 5649 113 0 113 0 4.70 GH
bata scrypt 0 1185241 18934 177 0 164 13 0.00 KH
blazecoin scrypt 0 912412 934 86 0 74 12 0.00 KH
blazercoin scrypt 0 19827 7 3 0 3 0 0.00 KH
bolivarcoin x11 0 4220 192 3 0 3 0 0.00 KH
canon-coin scrypt 0 152786006 1217270 8118 31 7695 392 0.00 KH
embargocoin sha256 0 69840 73 69 0 66 3 0.00 KH
emerald scrypt 1 12715826 495026 2851 0 1437 1414 674.58 KH
joulecoin sha256 0 168765 1472 373 0 351 22 0.00 KH
money scrypt 0 51883 208 178 0 145 33 0.00 KH
sooncoin sha256 0 463500 5939 377 7 345 25 0.00 KH
uno sha256 0 1089956 2194 0 0 0 0 0.00 KH