Langage=>    

Vue d'ensemble des monnaies

Monnaie Valide Shares Invalide Shares (Rate %) Total Blocks Piéces générés
bigbit 1444804 156592 (0.1084%) 5792 187700 BGBT
agetron 932252 16248 (0.0174%) 15525 328600 AGT
aurum-coin 394349 1923 (0.0049%) 24 0.1728 AU
bata 1149305 12709 (0.0111%) 167 30.6640625 BTA
blazecoin 3296 1 (0.0003%) 0 0 BLZ
blazercoin 19827 7 (0.0004%) 3 252 BLAZR
bolivarcoin 3623 7 (0.0019%) 3 75 BOLI
canon-coin 1092464 8090 (0.0074%) 600 27550 CNN
embargocoin 69840 73 (0.0010%) 69 128.90625 EBG
emerald 3406258 142966 (0.0420%) 453 74.25 EMD
joulecoin 11615 37 (0.0032%) 1 7.99 XJO
money 967 16 (0.0165%) 0 0 $$$
sooncoin 176913 1139 (0.0064%) 87 420 SOON
uno 72805 161 (0.0022%) 0 0 UNO

Blocks

Monnaie Blocks en confirmation Blocks confirmer Blocks orphelin
bigbit 89 3754 1949
agetron 3831 6572 5122
aurum-coin 0 24 0
bata 0 157 10
blazecoin 0 0 0
blazercoin 0 3 0
bolivarcoin 0 3 0
canon-coin 35 551 14
embargocoin 0 66 3
emerald 0 297 156
joulecoin 0 1 0
money 0 0 0
sooncoin 0 84 3
uno 0 0 0

Monnaies Stats

Monnaie Algo Workers Valide Shares Invalide Shares Total Blocks Blocks en attente Blocks confirmer Orphelin Hashrate
bigbit scrypt 1 1444804 156592 5792 89 3754 1949 5.24 KH
agetron scrypt 2 932252 16248 15525 3831 6572 5122 29.71 KH
aurum-coin sha256 0 394349 1923 24 0 24 0 0.00 KH
bata scrypt 0 1149305 12709 167 0 157 10 0.00 KH
blazecoin scrypt 0 3296 1 0 0 0 0 0.00 KH
blazercoin scrypt 0 19827 7 3 0 3 0 0.00 KH
bolivarcoin x11 0 3623 7 3 0 3 0 0.00 KH
canon-coin scrypt 1 1092464 8090 600 35 551 14 18.13 MH
embargocoin sha256 0 69840 73 69 0 66 3 0.00 KH
emerald scrypt 1 3406258 142966 453 0 297 156 1.17 MH
joulecoin sha256 0 11615 37 1 0 1 0 0.00 KH
money scrypt 0 967 16 0 0 0 0 0.00 KH
sooncoin sha256 0 176913 1139 87 0 84 3 0.00 KH
uno sha256 1 72805 161 0 0 0 0 141.56 GH